Kryteria wyboru metody w katechezie

Autor

Słowa kluczowe:

katecheza

Abstrakt

Katecheta, chcąc zainteresować uczniów oraz skłonić ich do myślenia i aktywnego udziału w zajęciach, powinien dobierać metody, które by uczniów motywowały, ożywiały a tym samym umożliwiały coraz bliższy kontakt z Bogiem. Żadnej, nawet najlepszej, metody nie można stosować wyłącznie, ponieważ powoduje u uczniów odczucie nudy, zmęczenie i apatię. Nie należy również stosować jakiejś nowej, oryginalnej metody bez skorelowania jej z celem, treścią katechezy i adresatami. Dlatego wydaje się słuszne i uzasadnione, by katecheta racjonalnie posługiwał się w katechezie metodami dobieranymi i zmienianymi w zależności od różnych kryteriów.

Bibliografia

Duksa P., Strategie skuteczności szkolnego nauczania religii w Polsce. Studium pedagogiczno-religijne w wymiarze interdyscyplinarnym, Olsztyn 2007.

Majewski M., Propozycja katechezy integralnej, Łódź 1978.

Materski E., Redemptor Hominis w katechezie, w: Jan Paweł II naucza, red. Z. Zdybicka, t. 5, Lublin 1992.

Mąkosa P., Kryteria doboru metod w katechezie, w: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych, red. H. Słotwińska, Lublin 2006.

Osewska E., Pluralizm metod stosowanych w katechezie, w: Dydaktyka katechezy, red. J. Stala, cz. II, Tarnów 2004.

Pobrania

Opublikowane

2010-06-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2010. „Kryteria Wyboru Metody W Katechezie”. Zeszyty Formacji Katechetów 38 (2):60-65. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/622.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>