Edukacja religijna a wychowanie w prawdzie

Autor

Słowa kluczowe:

katecheza, edukacja religijna, wychowanie, prawda

Abstrakt

Katecheza, jeśli ma być owocna, powinna zawierać prawdę zbawczą, która jest połączona z przeżyciem, doświadczeniem i działaniem. Wychowanie do prawdy polega na poszukiwaniu jej oraz świadczeniu o niej w różnych sytuacjach życiowych. W wychowaniu religijnym dąży się do uzupełnienia wychowania o wartości chrześcijańskie. Poznanie prawdy o Chrystusie jest fundamentem i celem katechezy. Katecheza szkolna przekazuje treści dotyczące wiary i prawdy. Zasadniczym celem katechezy jest poznanie prawdy o Bogu, czyli wzbudzanie i rozwijanie wiary oraz wielu wartości jej towarzyszących, takich jak: prawda, dobro, piękno.

Bibliografia

Adamczyk D., Wolność w prawdzie o człowieku – w świetle encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”, „Zeszyty Formacji Katechetów” 56 (2014) nr 4, s. 36-52.

Bagrowicz J., Katecheza jako wychowanie, „Horyzonty wiary” 7 (1996).

Benedykt XVI, Przemówienie na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, 17.04.2008 r., „L’Osservatore Romano” nr 5 (2008).

Charytański J., W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992.

Cogiel M., Edukacja religijna w procesie wychowania integralnego, „Zeszyty Formacji Katechetów” 34 (2009) nr 2, s. 63-66.

Dziekoński S., Wychowanie religijne, w: Wokół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra, Opole 2004.

Dziewiecki M., Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999.

Dziewiecki M., Wychowanie religijne, „Zeszyty Formacji Katechetów” 61 (2016) nr 1, s. 71-74.

Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, http://mateusz.pl/jp99/pp/1987/pp19870609d.htm, z dn. 09.03.2015.

Jan Paweł II, Nauczanie religii w szkołach jest pierwszorzędnym wkładem w budowanie Europy. Spotkanie z katechetami, nauczycielami i uczniami we Włocławku w dniu 6 czerwca 1991, w: IV pielgrzymka do Ojczyzny, Kraków 1991.

Jan Paweł II, Przyszłość człowieka to sam człowiek. Homilia wygłoszona w czasie Mszy świętej dla rodzin w Portugalii (15 maja 1982 r.), w: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, red. J. Żukowicz, Kraków 1990.

Jan Paweł II, Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/edukacja_03072004.html, z dn. 14.02.2015.

Łabendowicz S., Chrystocentryzm katechezy w ujęciu Jana Pawła II, „Zeszyty Formacji Katechetów” 43 (2011) nr 3, s. 64-72.

Łabendowicz S., Chrystocentryzm w katechezie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 29 (2008) nr 1, s. 10-16.

Łabendowicz S., Edukacja religijna w systemie szkolnym w służbie integralnego wychowania, „Zeszyty Formacji Katechetów” 76 (2019) nr 4, s. 79-91.

Łabendowicz S., Katecheza w szkole – 25-lecie, „Zeszyty Formacji Katechetów” nr 3 (59) (2015), s. 101-103.

Łabendowicz S., Katecheza w zreformowanej szkole, w: Katecheza w szkole w perspektywie 20-lecia. Materiały z Sympozjum (Radom, 2 października 2010 roku), red. S. Łabendowicz, Radom 2010.

Łabendowicz S., Wychowanie do prawdy w katechezie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 58 (2015) nr 2, s. 56-68.

Majewski M., Spotkania katechezy z teologią, Kraków 1995.

Majewski M., Szkoła podmiotem uczenia religii, w: Katecheza w szkole, red. tenże, Lublin 1992.

Materski E., „Redemptor hominis” w katechezie, w: Jan Paweł II naucza, t. 5, Lublin 1982.

Materski E., Odpowiedzialność Kościoła za katechezę, Radom 1993.

Ratzinger J., Drogi wiary w dobie współczesnych przemian, ComP 12 (1992) nr 2, s. 125-128.

Rydzewski J., Podstawy komunikatywności języka przepowiadania chrześcijańskiego w nauczaniu religii i w katechezie pozaszkolnej, Białystok 2008.

Studenski M., Wraz ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) odkrywamy prawdę – fundament wychowania. Konferencja dla duszpasterzy i wychowawców z okazji IV Tygodnia Wychowania w Polsce, twrsk.nazwa.pl/www/images/2014/konferencja2014.pdf, z dn. 12.01.2015.

Szmułka E., E-pokolenie jako wyzwanie dla personalistycznej pedagogiki, „Cywilizacja” nr 22 (2007), s. 92-100.

Wilk J., Rodzina a katecheza, „Homo Dei” 43 (1974) nr 1, s. 34-37.

Włosiński M., Szkolna katecheza w procesie kształcenia i wychowania ucznia w szkole na tle projektu reformy systemu edukacji, „Katecheta” 9 (1998).

Wychowywać do prawdy, List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania, 14-20 września 2014 roku, http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/6080.1,Wychowywa_do_prawdy.html, z dn. 01.02.2015.

Zdybicka Z., Religia i religioznawstwo, Lublin 1992.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-03

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2020. „Edukacja Religijna a Wychowanie W Prawdzie”. Zeszyty Formacji Katechetów 77 (1):87-98. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/17.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>