Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY:

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)

ZESPÓł REDAKCYJNY:

O. dr hab. Mirosław Chmielewski CSsR, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. dr Marek Dziewiecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. KUL dr hab. Piotr Goliszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. dr Tomasz Herc, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. dr Jacek Kucharski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. KUL dr hab. Paweł Mąkosa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. dr Jacek Mizak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. dr Zbigniew Niemirski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. dr Dariusz Zbigniew Skrok, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. dr Jarosław Wojtkun, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. dr Wojciech Wojtyła, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (Polska)
Ks. dr hab. Jarosław Woźniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)

SEKETARZ REDAKCJI:

Ks. mgr lic. Damian Fołtyn, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)

RADA NAUKOWA:

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
O. prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD, Uniwersytet w Trnawie (Słowacja)
Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Akademia Katolicka w Warszawie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Prof. KUL dr hab. Alina Rynio, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik, Katolicki Uniwersytet (Polska)
Ks. prof. dr hab. Marek Tatar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
Ks. prof. dr hab. Marian Zając, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Prof. dr hab. Anna Zellma, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)

RECENZENCI:

Prof. UP dr hab. Dariusz Adamczyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, Katolicki Uniwersytet w Ruźomberku (Słowacja)
Ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Prof. dr hab. Krystyna Chałas, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
O. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD, Uniwersytet w Trnawie (Słowacja)
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. dr hab. Piotr Halczuk, Uniwersytet w Wiedniu (Austria)
Ks. prof. KUL dr hab. Marek Fiałkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. KUL dr hab. Jacek Goleń, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
O. dr hab. Andrzej Jastrzębski OMI, St. Paul University, Ottawa (Kanada)
Ks. prof. dr hab. Jan Kochel, Uniwersytet Opolski (Polska)
Dr. Piotr Kubiak, Kirchlich Paedagogische Hochschule, Wiedeń (Austria)
Ks. prof. UO dr hab. Jerzy Kostorz, Uniwersytet Opolski (Polska)
Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Kurzydło, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Ks. prof. KUL dr hab. Dariusz Lipiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Prof. dr hab. Beata Parysiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
S. prof. dr hab. Teresa Paszkowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Prof. dr hab. Helena Słotwińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz, Katholische Universitat Eichstatt-lngolstadt (Niemcy)
Ks. prof. dr hab. Jan Szpet, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
Ks. prof. KUL dr hab. Kazimierz Święs, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. dr hab. Edward Walewander, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. dr hab. Artur Zuk, Katholische Universitat Eichstatt-lngolstadt (Niemcy)

REDAKCJA JĘZYKOWA

Anna Grzywacz
Halina Najda

REDAKCJA JĘZYKOWA

dr Iwona Gryz
dr Aleksandra Chmielewska

REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD I KOREKTA

Anna Grzywacz