Tom 70 Nr 2 (2018): JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

					Pokaż  Tom 70 Nr 2 (2018): JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM


W tym numerze m.in.:

- Przygotowanie do sakramentu bierzmowania według nowych wskazań Konferencji Episkopatu Polski - St. Łabendowicz
- Wychowanie do radości w katechezie - S. Podgórski
- Przygotowanie młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej do sakramentu bierzmowania – rola rodziny, szkoły i parafii. Stan obecny i perspektywy rozwoju - M. Bednarska

Opublikowane: 2018-06-10

Formacja ludzka i chrześcijańska

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Forum katechetów