Multimedialne pomoce dydaktyczne w katechezie

Autor

Słowa kluczowe:

katecheza

Abstrakt

Multimedialne pomoce dydaktyczne dzięki wielu możliwościom przekazu mogą być różnorodnie wykorzystywane. W katechezie mogą służyć do zaznajamiania z nowym materiałem, do utrwalania treści, ale również do kontroli i oceny osiągnięć. Stwarzają one ogromne możliwości przekazu informacji i wiedzy religijnej oraz stają się ważną płaszczyzną spotkania ludzi wierzących a także poznania i przeżywania bogactwa wiary w różnych kręgach kulturowych i Kościołach lokalnych. Multimedialne pomoce dydaktyczne dają możliwość publikowania tekstów w Internecie czy prezentacji audycji i emisji programów z życia konkretnych wspólnot religijnych przez co stwarzają szansę wzmocnienia poczucia przynależności do Kościoła lub obudzenia odpowiedzialności za Kościół. Dlatego warto z nich korzystać zarówno w katechizacji, jak i w codziennym życiu. Nowoczesne pomoce mogą także odegrać ważną rolę w przedstawianiu prawdy o życiu Kościoła. Przekazy multimedialne na temat wiary to nie tylko prezentacja prawd wiary, nauki Kościoła, ale i budzenie umiejętności samodzielnego myślenia i szukania uzasadnień dla własnej wiary wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Multimedialne pomoce dydaktyczne odgrywają bardzo ważną rolę w katechezie, co staje się jeszcze bardziej widoczne, jeśli się weźmie pod uwagę wszystkie uwarunkowania odnoszące się do mentalności współczesnego człowieka.

Bibliografia

Fleming E., Przeźrocza, film, telewizja w szkole, Warszawa 1961.

Hassa A., Komputer jako środek dydaktyczny w edukacji wczesnoszkolnej, „Komputer w szkole” 1998, nr 1.

Juszczyk S., Interakcja człowieka z mediami, „Nauczyciel i szkoła” nr 1 (2) (1997).

Kaławaj D., Multimedia w nauczaniu zintegrowanym, www.ckp.edu.pl/main/zasoby/zeszy-ty/3/23.pdf.

Kazimierski W., Charakterystyka przeźroczy dydaktycznych, „Nowa Szkoła” nr 5 (1981).

Kędzierska B., Monszner P., Informatyczne przygotowanie nauczycieli – moda czy konieczność, „Edukacja” nr 3 (1998) (63).

Kielian A., Pomoce dydaktyczne w katechezie, „Sympozjum” Rok XV (2011), nr 2 (21).

Kiełtyka L. (red.), Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji. Centrum Doradztwa i Informacji Delfin, Warszawa 2006.

Kubik W., Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990.

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005.

Lenik Z., Zastosowanie multimedialnych środków dydaktycznych w procesie nauczania, www.pnt.pollub.pl/pdf/nr11/17.pdf‎.

Lewicka K., Multimedialne środki dydaktyczne, http://www.profesor.pl /mat/n12/pokaz_mate-rial_tmp.php?plik=n12/n12_k_lewicka_041008_2.php&id_m=13449

Matuszewski A., Pytliński A., Przeźrocza. Technika i wykorzystanie, Warszawa 1975.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.

Pagiewski H., Ikonosfera katechetyczna, czyli obraz w katechezie, „Katecheta” nr 3 (1975).

Pawlicki R., Udźwiękowione przeźrocza, „Plastyka w Szkole” nr 6 (1988).

Podpora R., Pomoce audiowizualne w katechezie, Lublin 1997.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Zadania ogólne szkoły, Dz. U. z 1996, nr 67, poz. 329, z późniejszymi zm.

Pojawa B., Środki dydaktyczne w katechezie, w: Dydaktyka katechezy, red. J. Stala, cz. II, Tarnów 2004.

Siemieńska E., Multimedia w edukacji, zs4lublin.edupage.org/files/Multimedia_w_edukacji_referat.doc.

Strykowski W., Media i edukacja, „Edukacja Medialna” nr 1, Poznań 1996.

Stucki E., Techniczne środki dydaktyczne w pracy przedszkola, Warszawa 1984.

Stucki E., Wartość przeźroczy w nauczaniu, „Ruch Pedagogiczny” nr 1 (1975).

Studnicki P., Dialog edukacyjny w nauczaniu katechetycznym – teoria a szkolna rzeczywistość, Kraków 2010.

Szubartowska A., Obrazy wiary. Ikonografia w katechezie, w: Katecheza dzieci, red. M. Zając, Lublin 2009.

Śniadkowski M., Technologie edukacyjne szansą dla podmiotów szkoły, w: Edukacja bez granic – mimo barier, red. P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska, Poznań 2008.

Uher V., Metody wychowania estetycznego, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 2 (1960).

Zakrzewski A., Prezentacja multimedialna w katechezie, „Katecheta” 45 (2001) nr 9.

Pobrania

Opublikowane

2013-09-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2013. „Multimedialne Pomoce Dydaktyczne W Katechezie”. Zeszyty Formacji Katechetów 51 (3):69-76. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/418.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>