Tom 50 Nr 2 (2013): AKTUALNOŚĆ NAUKI SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

					Pokaż  Tom 50 Nr 2 (2013): AKTUALNOŚĆ NAUKI SOBORU WATYKAŃSKIEGO II


W tym numerze m.in.:

- Twórcy mediów a sumienie - M. Korzekwa
- Poznać tajemnicę Kościoła nauką „Lumen gentium” - W. Jaworski
- Zasady dialogu wychowawczego i ich realizacja w rodzinie - W. Kądziołka

Opublikowane: 2013-06-10