Metody służące integracji grupowej

Autor

Słowa kluczowe:

integracja

Abstrakt

W dobrym poznaniu wychowanków oraz w nawiązaniu z nimi kontaktu pomagają między innymi metody integracji grupowej. Służą one również wzajemnemu poznaniu się samych uczniów oraz integracji wspólnoty klasowej. Metody te wyrosły na gruncie pedagogiki zabawy i nazywa się je integracyjnymi. Dzięki nim aktywność uczniów jest skierowana na poznanie, nawiązanie bliższych więzi i budowanie wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Nawiązanie kontaktu i zbudowanie więzi jest sprawą trudną, ponieważ istnieje szereg barier, np. różnica poglądów, pochodzenie z różnych środowisk. Konieczne jest zatem stosowanie podczas katechezy metod integracyjnych, które ułatwią tzw. „przełamanie lodów”. Wykorzystanie metod integracyjnych wymaga właściwego ich przygotowania i wprowadzenia w odpowiednim momencie katechezy. Wśród metod służących integracji i poznaniu katechizowanych można wyróżnić: metody ułatwiające wzajemne poznanie(prezentacja w parach, powtarzanie imion, krzyżówka z imieniem), tańce integracyjne (od Lo Ahawti Dai , tęcza, podaj krok, taniec integrujący „Carnevalito”) i zabawy (integracyjne: cebula, dajemy tytuły obrazom, cegiełki; muzyczno-ruchowe: polecenia przy muzyce, wymyślanie tekstu i melodii, medytacja muzyczna).

Bibliografia

Korgul M. (oprac.), Dydaktyka dla katechetów, Legnica 1997.

Łabendowicz S., Metody zabawowe – gry dydaktyczne i zabawy tematyczne, „Zeszyty Formacji Katechetów” (2011) nr 4.

Osewska E., Metody służące poznaniu katechizowanych i ich integracji, „Katecheta” 6 (2004).

Osewska E., Pluralizm metod stosowanych w katechezie, w: Dydaktyka katechezy, red. J. Stala, cz. II, Tarnów 2004.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Vademecum Katechety. Metody aktywizujące, red. Z. Barciński, Kraków¬ Lublin 2006.

Pobrania

Opublikowane

2014-06-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2014. „Metody służące Integracji Grupowej”. Zeszyty Formacji Katechetów 54 (2):75-82. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/365.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>