Recenzenci 2020

Prof. UP dr hab. Dariusz Adamczyk
Ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
Prof. dr hab. Krystyna Chałas
Ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
O. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
Ks. dr hab. Jacek Goleń
O. dr hab.Andrzej Jastrzębski OMI
Ks. prof. dr hab. Jan Kochel
Dr Piotr Kubiak
Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
Prof. dr hab. Helena Słotwińska
Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz
Ks. prof. dr hab. Jan Szpet
Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
Ks. dr hab. Artur Zuk