Recenzenci 2017

 • Prof. UP dr hab. Dariusz Adamczyk
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • Prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • Ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • O. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • Ks. dr hab. Jacek Goleń
 • O. dr hab.Andrzej Jastrzębski OMI
 • Ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • Dr. Piotr Kubiak
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
 • Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • Prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz
 • Ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
 • S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • Ks. dr hab. Artur Zuk