Tom 87 Nr 3 (2022): Eucharystia w służbie nauczania. Wychowanie do wartości. Potrzeba formacji katechetów