Wychowanie do wartości

Autor

  • Jerzy Andrzej Danecki

Słowa kluczowe:

wartości, wychowanie, proces, autorytet, człowiek

Abstrakt

Zmiany cywilizacyjne, które można zaobserwować w otaczającym nas świecie powodują kryzys wartości. Jesteśmy świadkami tzw. pluralizmu wartości. Stare, wyrastające z tradycji wartości powoli tracą na swoim znaczeniu. A tracą tym szybciej im większą łączność z tradycją i nauką Kościoła im się udowodni. Dynamika przekazu informacji w teraźniejszym świecie, prymat wartości materialnych nad uniwersalnymi, atrakcyjność metod oddziaływania na świadomość, podświadomość i emocjonalność młodego, ale i dojrzałego człowieka sprawia, że porusza się on w gęstym lesie pseudowartości, często bez wewnętrznej potrzeby wyegzekwowania od samego siebie chęci dostrzeżenia wewnętrznych duchowych potrzeb swojego rozwoju. Wychowanie do wartości odbywa się, bowiem przede wszystkim przez kontakt z autorytetami, których tak bardzo brakuje dziś. A jeśli nawet są to robi się wszystko, aby owe autorytety zagłuszyć i nie pozwolić im przebić się do powszechnej świadomości społecznej. Nie ma wychowania bez obserwowanie konkretnych zachowań oraz naśladowania konkretnych wzorów. Musimy odważnie stawiać pytania:, Co powinno być podstawą wychowania człowieka, aby okazało się ono skuteczne i trwałe. Co zrobić, aby faktycznie wychowanie stało się procesem towarzyszenia osobie w odkrywaniu świata wartości?

Bibliografia

Bindek A., Wychowywać do wartości, https://www.sp3.chojnice24.pl/cms_data/

downloads/wychowaniedowartociartyku.pdf, dostęp: 19.09.2022.

Brezinka W., Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, Kraków 2007.

Dyczewski L., Kultura w kręgu wartości, Lublin 2001.

Dziewiecki M., Wychowanie ku wartościom, „Wychowawca” 9 (1998), s. 9.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1973.

Janas M., Podróż w świat wartości – poszukiwanie i odkrywanie, https://docplayer.pl/43272896-Podroz-w-swiat-wartosci-poszukiwanie-i-odkrywanie.html, dostęp: 14.09.2022.

Klimowicz E., Wartość, Lublin 1983.

Łobocki M., Pedagogika wobec wartości, w: Kontestacje pedagogiczne, red. B. Śliwerski, Kraków 1993, s. 125-135.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Olbrycht K, Wychowanie do wartości – centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji, „Pedagogika Christiana” 1 (2012), s. 89-104.

Paszkiewicz A., Technologia wychowania, Białystok 2001.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-03

Jak cytować

Danecki, Jerzy Andrzej. 2022. „Wychowanie Do wartości”. Zeszyty Formacji Katechetów 87 (3):26-34. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1370.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>