Potrzeba formacji katechetów

Autor

  • Jerzy Andrzej Danecki

Słowa kluczowe:

formacja, katecheta, duchowny, świecki, katecheza

Abstrakt

Bóg nigdy nie opuszcza człowieka i zawsze jest w gotowości do nieustannej pomocy. Jako kochający Stwórca czeka na każdego człowieka, w sposób szczególny na tego, który zabłądził na drodze swojego życia i potrzebuje pomocy, którą często nieświadomie odtrąca. Bóg posługuje się również innym człowiekiem, aby wszyscy mogli cieszyć się życiem. Bóg również naucza przez drugiego człowieka. Jednymi z takich osób są katecheci, którzy jako duchowni i świeccy starają się na co dzień napełnić serca ludzkie miłością i wiedzą, która otworzy ich na poznanie Boga i do Niego doprowadza. Aby być skutecznym firmatorem serc należy dbać o nieustanną formację swojego serca powierzonego Bogu. Dlatego tak ważne jest dbanie o permanentną formację katechetów duchownych jak i świeckich, nikt nie jest na tyle silny, aby bez formacji poradzić sobie ze wszystkimi problemami współczesnego świata i skutecznie i dobrze kierować formacją innych osób.

Bibliografia

Adamczyk D., Konieczność formacji katechety jako ucznia Chrystusa, „Kieleckie Studia Teologiczne” 7 (2008), s. 133-158.

Bagrowicz J., Formacja katechetów w świetle dokumentów Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” 1994, z. 513-514, s. 215-226.

Directorium catechisticum generale, Rzym 1971.

Dyrektorium ogólne o katechizacji, Rzym 1997.

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim. Gravissimum educationis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Pallottinum, Poznań 2002.

Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis humanae”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Pallottinum, Poznań 2002.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae”, Rzym 1979.

Kiciński A., Współczesna formacja katechetów, „Roczniki Teologiczne” 6 (2005), s. 109-125.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Lobkowicz M., Quo vadis Mater Ecclesia?, „Znak” 10 (2001), s. 28-40.

Łabendowicz S., Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykańskim II, Sandomierz 1997.

Łabendowicz S., Formowanie postawy katechety, „Roczniki Teologiczne” 6 (1998), s. 191-222.

Łabendowicz S., Formacja katechetów według Dyrektorium ogólnego o katechizacji, w: Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji, red. A. Hajduk, Kraków 1999, s. 133-154.

Łabendowicz S., Permanentna edukacja i formacja katechetów, w: Dydaktyka katechezy, red. J. Stala, Tarnów 2004, cz. I, s. 303-337.

Misiaszek K., Potocki A., Katecheta i katecheza w polskiej szkole, Warszawa 1995.

Murawski R., Katecheza w ujęciu Jana Pawła II, Sandomierz 2004.

Nycz K., Formacja katechetów, „Zeszyty Formacji Katechetów” 4 (2001).

Paweł VI, Encylkika „Evangelii nuntiandi”, Wrocław 2003.

Panuś T., Formacja nauczycieli religii katolickiej w Polsce, „Studia Katechetyczne” 7 (2010), s. 252-265.

Ratzinger J., Skandalöser Realismus? Gott handelt in der Geschichte, Bad Tölz 2005.

Rozen B., Ewangelizacyjny wymiar katechezy w ujęciu ks. Józefa Wojtukiewicza, w: Ewangelizować czy katechizować?, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 197-212.

Szewczyk R., Tożsamość katechety w świetle dokumentów Kościoła w latach 1965-1991, Warszawa 1996.

Tomasik P., Formacja wychowawców katolickich. Uwagi o przygotowaniu kleryków do pracy nauczyciela religii, „Katecheta” 3 (2005), s. 4-22.

Zając M., Duchowa formacja katechetów świeckich w zlaicyzowanym środowisku, „Roczniki Teologiczne” 11 (2015), s. 51-64.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-03

Jak cytować

Danecki, Jerzy Andrzej. 2022. „Potrzeba Formacji katechetów”. Zeszyty Formacji Katechetów 87 (3):99-108. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1377.

Inne teksty tego samego autora