Specyficzne trudności i zagrożenia dorastającej młodzieży

Autor

  • Grzegorz Księżak

Słowa kluczowe:

młodzież, dorastanie, zagrożenia, problemy wychowawcze

Abstrakt

Obecnie spotykamy się z różnymi zagrożeniami. W dzisiejszej rzeczywistości młodzież w szczególny sposób jest narażona na wielorakie niebezpieczeństwa. Zaliczamy do nich między innymi: agresję, konflikty z rodzicami, złe relacje z rówieśnikami, błędne pojmowanie ludzkiej seksualności, uzależnienia, nałogi itp. Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do szerszej dyskusji wobec sygnalizowanych zagrożeń młodzieży oraz podjęcia odpowiednich działań wychowawczych w celu eliminowania niepożądanych zachowań.

Bibliografia

Łapińska R., Żebrowska M., Wiek dorastania, w: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 1969.

Kurzydło D. , Badania empiryczne w katechetyce na przykładzie zastosowania ankiety audytoryjnej (temat badania: Funkcja wtajemniczenia w katechezie młodzieży wobec problemów rozwojowych i zagrożeń cywilizacyjnych), „Studia Katechetyczne” 9 (2013).

Wolicki M., Człowiek przełomu tysiącleci wobec masowej triady neurotycznej, w: Człowiek przełomu tysiącleci. Problemy psychologiczne, red. J. Makselon, B.J. Soiński, Kraków 2000.

Kułaczkowski J., Główne problemy wychowania młodzieży w okresie dojrzewania, „Studia Diecezji Radomskiej” t. 6, Radom 2004.

Wolicki M., Konflikty młodzieży z rodzicami w świetle psychologii, „Częstochowskie Studia Teologiczne” t. IX-X, Częstochowa 1981/82.

Wolicki M., Charakterystyka psychologiczna okresu gimnazjalnego, w: Katecheza dziś, red. J. Zimny, Sandomierz 2002.

Łapińska R., Żebrowska M., Wiek dorastania, w: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 1969.

Kurzydło D., Badania empiryczne w katechetyce na przykładzie zastosowania ankiety audytoryjnej (temat badania: Funkcja wtajemniczenia w katechezie młodzieży wobec problemów rozwojowych z zagrożeń cywilizacyjnych), „Studia Katechetyczne” 9 (2013).

Nowakowski P.T., Przemoc w sieci. Przyczynek do dalszych analiz, w: Internet, między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem, red. M. Kowalski, Tychy 2008.

Gołębiewska I., Cyberprzemoc – zagrożenie dla młodego pokolenia, „Wychowawca” (2012).

Jędrzejko K., Orlikowski P., Dopalacze nadal groźne, http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Dopalacze-nadal-grozne,104615.html, z dn. 17.10.2019.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-01

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>