Młodzież a konsumpcjonizm

Autor

Słowa kluczowe:

konsumpcjonizm, hedonizm, egocentryzm, uzależnienia

Abstrakt

Dominująca obecnie kultura promuje konsumpcyjny i hedonistyczny styl życia. Tego typu kontekst cywilizacyjny kształtuje ludzi skoncentrowanych na szukaniu przyjemności i wygodnego, egocentrycznego trybu życia. Konsumpcjonizm prowadzi ponadto do uzależnień oraz utrudnia budowanie więzi opartych na bezinteresownej miłości i na byciu darem dla drugiej osoby. Nic więc dziwnego, że w naszych czasach coraz mniej młodych ludzi zdolnych jest do budowania trwałych więzi oraz do decydowania się na małżeństwo i rodzicielstwo. Zadaniem odpowiedzialnych wychowawców jest chronienie dzieci i młodzieży przed konsumpcjonizmem i hedonizmem oraz formowanie u wychowanków postaw altruistycznych, gdyż jedynie więzi oparte na wiernej i wzajemnej miłości przynoszą trwałą radość i poczucie bezpieczeństwa.

Bibliografia

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.

Szostek A., Hedonizm, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 613-615.

Pobrania

Opublikowane

2023-01-22

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2023. „Młodzież a Konsumpcjonizm”. Zeszyty Formacji Katechetów 88 (4):65-70. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1389.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>