Profilaktyka uzależnień dzisiaj

Autor

Słowa kluczowe:

uzależnienia, profilaktyka, modele profilaktyczne

Abstrakt

Historia modeli profilaktyki uzależnień pokazuje, że nie są skuteczne modele stosowane w minionych dziesięcioleciach. Pierwszym z nich był model moralizujący, oparty na straszeniu konsekwencjami nałogów i apelujący do dobrej woli oraz do sumienia. Mało skuteczny okazał się też model intelektualizujący, czyli oparty na przekazywaniu wiedzy na temat uzależnień, ich mechanizmów i ich konsekwencji. Niewielką skuteczność ma też obecnie dominujący model psychologizujący, który opiera się głównie na uczeniu dzieci i młodzieży asertywności emocjonalnej, by wychowankowie lepiej radzili sobie z bolesnymi emocjami. Ten model nie usuwa bowiem przyczyn bolesnych emocji. Jedyny skuteczny model profilaktyki uzależnień to uczenie dzieci i młodzieży takich postaw i więzi, które prowadzą do rozwoju i radości. To także zapobieganie wszystkim, a nie tylko niektórym zachowaniom problematycznym.

Bibliografia

M. Dziewiecki, Człowiek uzależniony. Między śmiercią a życiem, Wyd. Jedność, Kielce 2020.

M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2000.

R. Maxwell, Dzieci, alkohol, narkotyk, Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2002.

J. Mellibruda (red.), Perspektywy profilaktyki, „Remedium” nr 5 (1997), s. 2-14.

K. Wojcieszek, Mity i zasady profilaktyki uzależnień, „Remedium” nr 5 (2002), s. 16-18.

M. Dziewiecki, Integralna profilaktyka uzależnień w szkole, Wyd. Rubikon, Kraków 2003.

M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Wyd. Jedność, Kielce 2000.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-01

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>