Człowiek jako najwyższa wartość

Autor

Słowa kluczowe:

człowiek, antropologia, wartości

Abstrakt

Modne jest obecnie twierdzenie, że najwyższymi wartościami są: prawa człowieka, wolność, tolerancja, akceptacja, różnorodność czy inkluzywność. W rzeczywistości największą wartością jest człowiek, a wszystko inne nabiera wartości na tyle, na ile służy człowiekowi w odkryciu sensu życia, w rozwoju i osiąganiu pozytywnych celów. Dwie najważniejsze wartości, które służą człowiekowi w rozwoju i chronią go przed krzywdą, to miłość i prawda. Celem wychowania jest pomaganie wychowankowi, by z miłością przyjął prawdę o sobie i o swojej bezwarunkowej wartości i żeby nie absolutyzował żadnych prawd, które są wtórne wobec wartości podstawowych.

Bibliografia

Brezinka W., Erziehen in der Gegenwart, Bonn 1991.

Brezinka W., Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft, Basel 1993.

de Saint-Exupéry A., Ziemia, planeta ludzi, Warszawa 1993.

Dziewiecki M., Młodzi pytają o miłość, rodzinę i wychowanie, Salwator, Kraków 2008.

Dziewiecki M., Odrzucanie norm moralnych i wartości duchowych. Analiza przyczyn i skutków, w: Katecheta, nr 6 (2001).

Dziewiecki M., Odrzucenie norm moralnych i wartości duchowych, w: V. Kmiecik (red.), Od konfrontacji do dialogu, Lublin 2003.

Dziewiecki M., Studium o wolności, w: M. Urbańska (red.), Wolność i wychowanie, Tarnów 2011.

Dziewiecki M., Wolność a wychowanie, w: S. Łabendowicz (red.), Kształtowanie duchowości nauczyciela, Radom 2003.

Dziewiecki M., Wolność jako istota człowieka, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2011, s. 9-25.

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Jedność, Kielce 2002.

Koslowski P., Die postmoderne Kultur, Monachium 1987.

Schockenhoff W., Zur Lüge verdammt, Freiburg 2000.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>