Propozycja katechezy przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej

Autor

  • Zbigniew Szulczyk Akademia Katolicka w Warszawie sekcja Collegium Bobolanum

Słowa kluczowe:

Encuentro con Cristo, Eduardo Levy, katecheza parafialna, przygotowanie do pełnego udziału w Eucharystii

Abstrakt

W artykule zaprezentowany został model przygotowania dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii proponowany przez meksykańskiego jezuitę Eduardo Levy. Jego walorem jest zaangażowanie możliwie szerokiego środowiska parafialnego w ten proces. Charakterystyczną cechą jego propozycji jest położenie akcentu na zaangażowanie uczestników poprzez zastosowanie najlepiej dobranych do ich możliwości form pracy, aby umożliwić im religijne doświadczenie Boga we wspólnocie wierzących.

Bibliografia

Franciszek, Evangelii Gaudium, wyd. WAM, Kraków 2013.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi Tradendae, Jan Paweł II, Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, wyd. ZNAK, Kraków 1996.

Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallottinum, Poznań 1994.

Kodeks Prawa Kanonicznego, wyd. Pallottinum, Poznań 1984.

Konferencja Episkopatu Polski, II Polski Synod Plenarny (1991-1999), wyd. Pallottinum, Poznań 2001.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, wyd. WAM, Kraków 2001.

Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, wyd. Pallotinum, Poznań 1998.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, Jedność, Kielce 2020.

Sobór Watykański II, Sobór Watykański II konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, wyd. Pallottinum, Poznań 1968.

E. Levy, Encuentro con Cristo - Encuentro para la Primera Comunión, Corazones al derecho y corazones al revés, Librería Parroquíal de Calvería, México 2016.

Marek Z., Formacja (chrześcijańska) pedagogicznym wspomaganiem rozwoju osoby w: „Studia z teorii wychowania”, Tom XI: 2020 nr (31), s. 25-38.

Półtorak K., Parafia a proces inicjacji chrześcijańskiej, 5 lat po II Polskim Synodzie Plenarnym w: „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, Rok III 2004 Nr 2, s. 178-201.

Szpet J., Inicjacyjna funkcja katechezy w: „Horyzonty Wiary”, rok 7 (1996) nr 3 (29), s. 55-72.

Zellma A., Niektóre aspekty katechezy parafialnej w opinii studentów teologii w: red. Chałupniak R., Kochel J., Kostorz J., Katecheza parafialna - reaktywacja, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 173-186.

www.encuentrosconcristo.org

www.scribd.com

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30