Danecki, J. A. „Kwalifikacje katechetów I Edukacja Permanentna”. Zeszyty Formacji Katechetów, t. 89, nr 1, maj 2023, s. 77-83, https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1401.