Łabendowicz, . S. „Katecheza Wychowuje Do Rozumienia Istoty Kościoła Chrystusowego”. Zeszyty Formacji Katechetów, t. 89, nr 1, maj 2023, s. 37-50, https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1397.