Łabendowicz, . S. „Wierzę W Kościół Chrystusowy”. Zeszyty Formacji Katechetów, t. 88, nr 4, styczeń 2023, s. 31-43, https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1384.