[1]
M. Jarosz, „Acedia jako zagrożenie duchowe”, ZFK, nr 2-3, s. 16–28, wrz. 2020.