[1]
J. A. Danecki, „Kwalifikacje katechetów i edukacja permanentna”, ZFK, t. 89, nr 1, s. 77–83, maj 2023.