[1]
. S. Łabendowicz, „Etyka w systemie edukacji szkolnej”, ZFK, t. 86, nr 2, s. 79–90, wrz. 2022.