Danecki, J. A. (2023) „Kwalifikacje katechetów i edukacja permanentna”, Zeszyty Formacji Katechetów, 89(1), s. 77–83. Dostępne na: https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1401 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).