Łabendowicz, . S. (2023) „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, Zeszyty Formacji Katechetów, 88(4), s. 31–43. Dostępne na: https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1384 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).