Łabendowicz, . S. (2022) „Etyka w systemie edukacji szkolnej”, Zeszyty Formacji Katechetów, 86(2), s. 79–90. Dostępne na: https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1364 (Udostępniono: 29 wrzesień 2023).