Jarosz, Maciej. 2020. „Acedia Jako zagrożenie Duchowe”. Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2-3 (wrzesień):16-28. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/827.