Danecki, Jerzy Andrzej. 2023. „Kwalifikacje katechetów I Edukacja Permanentna”. Zeszyty Formacji Katechetów 89 (1):77-83. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1401.