Łabendowicz, Stanisław. 2023. „Katecheza Wychowuje Do Rozumienia Istoty Kościoła Chrystusowego”. Zeszyty Formacji Katechetów 89 (1):37-50. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1397.