Łabendowicz, Stanisław. 2022. „Etyka W Systemie Edukacji Szkolnej”. Zeszyty Formacji Katechetów 86 (2):79-90. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1364.