Jarosz, M. (2020). Acedia jako zagrożenie duchowe. Zeszyty Formacji Katechetów, (2-3), 16–28. Pobrano z https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/827