Łabendowicz, . S. (2016). Dydaktyczne zasady nauczania w katechezie. Zeszyty Formacji Katechetów, 63(3), 101–112. Pobrano z https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/218