Danecki, J. A. (2023). Kwalifikacje katechetów i edukacja permanentna. Zeszyty Formacji Katechetów, 89(1), 77–83. Pobrano z https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1401