Łabendowicz, . S. (2023). Katecheza wychowuje do rozumienia istoty Kościoła Chrystusowego. Zeszyty Formacji Katechetów, 89(1), 37–50. Pobrano z https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1397