Łabendowicz, . S. (2023). Wierzę w Kościół Chrystusowy. Zeszyty Formacji Katechetów, 88(4), 31–43. Pobrano z https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1384