Łabendowicz, . S. (2022). Etyka w systemie edukacji szkolnej. Zeszyty Formacji Katechetów, 86(2), 79–90. Pobrano z https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1364