(1)
Łabendowicz, . S. Katecheza Wychowuje Do Rozumienia Istoty Kościoła Chrystusowego. ZFK 2023, 89, 37-50.