[1]
Jarosz, M. 2020. Acedia jako zagrożenie duchowe. Zeszyty Formacji Katechetów. 2-3 (wrz. 2020), 16–28.