[1]
Łabendowicz, .S. 2023. Katecheza wychowuje do rozumienia istoty Kościoła Chrystusowego. Zeszyty Formacji Katechetów. 89, 1 (maj 2023), 37–50.