Zdalne nauczanie religii w czasie epidemii COVID-19. Studium teoretyczne

Autor

Słowa kluczowe:

nauczanie zdalne, kształcenie na odległość, zdalne nauczanie religii

Abstrakt

Epidemia choroby układu oddechowego COVID-19 wywołała daleko idące w skut-kach zmiany w funkcjonowaniu wielu sfer życia polskiego społeczeństwa. Ograniczenia dotknęły również funkcjonowanie jednostek oświaty. Przed nowym sposobem kształcenia znaleźli się nauczyciele, jak też i uczniowie. Autor artykułu dokonał studium teoretycznego nad możliwościami zdalnej edukacji religii w Polsce w czasie epidemii COVID-19. W tym celu skonkretyzował pojęcie nauczania zdalnego, przedstawił podstawę prawną takiego sposobu nauczania oraz wykazał przykłady technik i metod kształcenia na odległość w zakresie lekcji religii, które są rekomendowane przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Biogram autora

Damian Fołtyn - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kapłan diecezji radomskiej. Doktorant Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, specjalność: katechetyka.

Bibliografia

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Zdalne nauczanie religii w okresie epidemii, https://opoka.news/zdalne-nauczanie-religii-w-okresie-epidemii, (dostęp: 21.04.2020).

Kubiak M., Wirtualna edukacja, Warszawa 2000.

Kuźmińska-Sołśnia B., Nowoczesne technologie informatyczne – możliwości i zagrożenia, w: Dydaktyka informatyki, (Red.) A. Piecuch, Rzeszów 2014.

Łabendowicz S., Multimedialne pomoce dydaktyczne w katechezie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 3/2013.

Łabendowicz S., Techniki multimedialne w katechezie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 4/2014.

Mąkosa P., Komputer i Internet w dydaktyce nauczania religii. Zarys problematyki, w: Środki audiowizualne w katechezie, (Red.) S. Kulpaczyński, Lublin 2004.

Mąkosa P., Nauczanie religii wobec cyfryzacji polskiej szkoły, „Roczniki Teologiczne” 11/2014.

Mąkosa P., Technologia informacyjna w dydaktycznym procesie nauczania religii, „Roczniki Teologiczne” 6/2006.

Podpora R., E-learning w katechetyce formalnej, Lublin 2006.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 410.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 492.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 642.

Zając M., E-learning – szansa czy utrudnienie?, w: Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej, (Red.) W. Strykowski, Poznań 2006.

Źródła internetowe

http://www.ekatecheza.pl/index.php, (dostęp: 22.04.2020).

http://www.ekatecheza.pl/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=611&cntnt01returnid=73, (dostęp: 22.04.2020).

https://www.facebook.com/CentrumEdukacjiKatechetycznej/?eid=ARBR7qBiHbyhg_E6JlE-GjQ4iOuARwSRgzxXEv5rdxmXi0MUV0h_F4euOrpe5shCbM2cS2HTsnXYGNJ6g, (dostęp: 22.04.2020).

https://www.facebook.com/groups/141678386304190/, (dostęp: 22.04.2020).

https://www.facebook.com/groups/katechezazpomyslem/?fref=nf, (dostęp: 22.04.2020).

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/zdalne-lekcje-religii, (dostęp: 22.04.2020).

https://www.katechizmy.pl/art-23689.katecheza-w-czasach-koronawirusa.html, (dostęp: 22.04.2020).

https://www.katechizmy.com.pl/materialy-dydaktyczne/17-pomoce/138-baza-darmowych-pomocy-dydaktycznych-do-tablic-interaktywnych-przypisanych-do-jednostek-lekcyjnych-wedlug-podrecznikow-2, (dostęp: 22.04.2020).

https://kulkat.pl/, (dostęp: 22.04.2020).https://learningapps.org/index.php?category=87&s=, (dostęp: 22.04.2020).

https://www.youtube.com/channel/UCjdkRgVRMRZ-ZetIJdgkTpg, (dostęp: 22.04.2020).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVdrvbY9AVQrsM5sp7SwcBWdvBBLFLl16, (do-stęp: 22.04.2020).

https://www.youtube.com/channel/UCFM8uu78FeIBksD2QLq44Qw, (dostęp: 22.04.2020).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq, (dostęp: 22.04.2020).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1RBdbI0BSRAWAOlOCHGli4udt7BH4ua, (do-stęp: 22.04.2020).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1RBdbI0BSRZMMRiOcUIVXGTM4JmMxLc, (dostęp: 22.04.2020).

https://www.youtube.com/channel/UCiPLXzpiYDU5yU5X5f0hp3w?fbclid=IwAR1Ys2Tt8TDeHblAYZ0wVFGRomYrHsOG2c5o6Aqm0tBodWBfulouUc_GGDY, (dostęp: 22.04.2020).

https://view.genial.ly/5e6aa9947b05bf0fbc20e27b/interactive-image-rachunek-sumienia?fbclid=IwAR0Qw5RyQo5ONd8xDn5MSp9imqBGwS9jOQ90RNsVpI3ZCTXZdZw_x0aUVlU, (dostęp: 24.04.2020).

https://view.genial.ly/5e6f5a574b44a00fb797d52b/interactive-image-uczynki-milosierdzia, (dostęp: 24.02.2020).

https://view.genial.ly/5e70fc2285d6dd06718aa155/interactive-image-interactive-image-?fbclid=IwAR1mhyAIUat4ztNBViOvRh1Fcx2Q5oERyirHwQY6z03xe9xj7NniWwhSo7A, (dostęp: 24.04.2020).https://wydawnictwokatechetyczne.pl/, (dostęp: 21.04.2020).

Johns Hopkins University, COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU), https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6, (dostęp: 20.04.2020).

World Health Organization, Media briefing on COVID-19 with Dr Tedros, https://twitter.com/i/status/1237774421307228160, (dostęp: 20.04.2020).

Pobrania

Opublikowane

2020-09-08

Jak cytować

Fołtyn, Damian. 2020. „Zdalne Nauczanie Religii W Czasie Epidemii COVID-19. Studium Teoretyczne”. Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2-3 (wrzesień):105-14. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/834.