Metody oparte na działaniu

Autor

Słowa kluczowe:

metody, działanie

Abstrakt

Współczesne systemy dydaktyczno-wychowawcze stawiają sobie za cel ukształtowanie młodego człowieka jako osobę twórczą i zaangażowaną w procesprzemiany świata. Celem metod opartych na działaniu jest: przybliżenie na katechezie sytuacji z codziennego życia, aktywizacja grupy i budzenie spontaniczności wśród uczniów. Poprzez udział w tych metodach katechizowany może w pewien sposób wyrazić siebie, a przede wszystkim dać świadectwa swojej wiary. Metody pobudzają do twórczego myślenia i działania, rozbudzają refleksję oraz pomagają w zrozumieniu drugiego człowieka. Katechizowani uczą się aktywności i otwartości, rozwijają emocje, wyobraźnię oraz fantazję, a także wyrabiają swoje umiejętności współżycia i pracy w grupie. Do metod opartych na działaniu, które można zastosować w katechezie, zalicza się między innymi: metodę poszukiwania w grupach, metodę trybunału, panel, metodę dramatyzacji oraz katechezę prowadzoną przez uczniów.

Bibliografia

Aleksandrowicz B., Z. Barciński, A. Tutka, Metody dramowe, w: Metody aktywizujące w katechezie, red. Z. Barciński, J. Wójcik, Lublin 1998.

Babin P., Metodologia per una katechesi dei giovani, Torino 1976.

Bolton G., Drama as Education, London 1984.

Bolton G., Towards a theory of Drama in Education, Londyn 1979.

Czuk T., Konspekt katechezy z wykorzystaniem metody trybunału „Codziennie wybierać muszę”, w: Dialog w katechezie, red. S. Kulpaczyński, Lublin 1998.

Duksa P., Metody katechetyczne, Olsztyn 1998.

Dziedzic A., Drama a wychowanie, Warszawa 1999.

Esslin M., The Fidel of Drama, Londyn 1987.

Gudro M., Drama w szkole podstawowej, Warszawa 1994.

Hamer H., Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1994.

Kollmann R., Bibliodrama w doświadczeniu i badaniach, w: Katechizacja różnymi metodami, red. M. Majewski, Kraków 1994.

Korgul M. (oprac.), Dydaktyka dla katechetów, Legnica 1997.

Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 1992.

Kulpaczyński S. (red.), Metody katechizacji na różnych etapach rozwoju psychospołecznego, Kat 21 (1977).

Kulpaczyński S., Formy aktywizacji katechezy, „Roczniki Teologiczne” 6 (1982).

Kulpaczyński S., Metoda „trybunału” w katechezie, w: Aktywizowanie katechizowanych, red. S. Kulpaczyński, Lublin 1997.

Kulpaczyński S., Wybrane metody i ich możliwości aktywizowania katechezy, www.opoka.org.pl.

Lis R., Zagadnienia z katechetyki formalnej, Lublin 1991.

Łabendowicz S., Aktywizowanie katechizowanych wybranymi metodami, w: Aktywizowanie katechizowanych, red. S. Kulpaczyński, Lublin 1997.

Łabendowicz S., Dydaktyka i metodyka katechezy (skrypt dla studentów), Radom 1996.

Maciejewski Z. P., Dra ma i jej przydatność w katechezie, w: Aktywizacja w katechezie. Szansa czy zagrożenie, red. R. Chałupniak, J. Kostorz, W. Spyra, Opole 2002.

Majewski M., Tożsamość katechezy integralnej, Kraków 1995.

Ochot B., Z poszukiwania nowych dróg, Kat 15 (1971) nr 3.

Osewska E., Drama w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym, Łomża 2003.

Osewska E., Odmiany i techniki dyskusji dydaktycznej, w: Aktywizacja w katechezie. Szansa i zagrożenie?, red. R. Chałupniak, Opole 2002.

Osewska E., Pluralizm metod stosowanych w katechezie, w: Dydaktyka katechezy, red. J. Stala, cz. 2, Tarnów 2004.

Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Kielce 2000.

Pojawa B., Wychowanie religijne w drużynie harcerskiej, Warszawa 1999.

Stala J. (red.), Katechetyka szczegółowa, Tarnów 2003.

Szpe J. t, Jackowiak D., Niezwykła przygoda, Teatr i drama w katechezie, Poznań 1998.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Szpet J., Jackowiak D., Niezwykła przygoda. Teatr i drama w katechezie, Poznań 1998.

Szymańska M. A., Drama w nauczaniu początkowym, Warszawa 1998.

Śnieżyński M., Efektywność kształcenia, Kraków 1992.

Śnieżyński M., Metody wielostronnego nauczania i uczenia się, Kraków 1991.

Śnieżyński M., Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997.

Twardzicki B., Katechetyka formalna w służbie wiary, Przemyśl 2001.

Twardzicki B., Katechetyka formalna w służbie wiary, Przemyśl 2010.

Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Zimny J., Dokąd iść? Powołanie w Królestwie Bożym, w: Aktywizowanie katechizowanych, red. S. Kulpaczyński, Lublin 1997.

Pobrania

Opublikowane

2010-06-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2010. „Metody Oparte Na działaniu”. Zeszyty Formacji Katechetów 38 (2):69-78. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/624.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>