Wybrane metody aktywizujące w katechezie

Autor

Słowa kluczowe:

katecheza

Abstrakt

Szczególne znaczenie dla wspólnoty Kościoła ma katecheza aktywizująca, która pomaga człowiekowi w ukazywaniu sensu życia, dokonywaniu wyborów, a w konsekwencji prowadzi do udoskonalenia życia. Katecheza powinna dokonywać się w procesie wzajemnej komunikacji, nauczyciela i ucznia, uwzględniać cele nauczania i metody. Realizacja celów nauczania w tokukatechezy możliwa jest dzięki zastosowaniuodpowiednich metod nauczania. W procesie katechezy dokonuje się wychowanie w wierze przez systematyczne nauczanie, a tego nie osiągnie się bez zaangażowania podmiotu, bez wykorzystania metod aktywizujących. Znajomość i stosowanie w praktyce różnych metod aktywizujących, m.in. „burzy Szczególne znaczenie dla wspólnoty Kościoła ma katecheza aktywizująca, która pomaga człowiekowi w ukazywaniu sensu życia, dokonywaniu wyborów, a w konsekwencji prowadzi do udoskonalenia życia. Katecheza powinna dokonywać się w procesie wzajemnej komunikacji, nauczyciela i ucznia, uwzględniać cele nauczania i metody. Realizacja celów nauczania w tokukatechezy możliwa jest dzięki zastosowaniuodpowiednich metod nauczania. W procesie katechezy dokonuje się wychowanie w wierze przez systematyczne nauczanie, a tego nie osiągnie się bez zaangażowania podmiotu, bez wykorzystania metod aktywizujących. Znajomość i stosowanie w praktyce różnych metod aktywizujących, m.in. „burzy

Bibliografia

Barciński Z., Opowiadanie na podstawie kluczowych słów, w: Metody aktywizujące w katechezie, red. Z. Barciński, J. Wójcik, Lublin 1999, cz. 2.

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2004.

Długosz A., Jak przygotowywać i oceniać katechezę, Częstochowa 1997.

Gałązka E., Metody aktywizujące na katechezie, www.wychowawca.pl.

Gierula J., Metody aktywizujące w katechezie. Wybrane zagadnienia, Kraków 2001.

Irla S., Rola metod aktywizujących w pracy z uczniami na katechezie, w: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2004.

Korgul M. (oprac.), Dydaktyka dla katechetów, Legnica 1997.

Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 1992.

Kulpaczyński S., Wybrane metody i ich możliwości aktywizowania katechezy, www.opoka.org.pl.

Łabendowicz S., Aktywizowanie katechizowanych wybranymi metodami, w: Aktywizowanie katechizowanych, red. S. Kulpaczyński, Lublin 1997.

Łabendowicz S., Wybrane metody aktywizujące w katechezie, ZFK 8 (2008) nr 3.

Metody aktywizujące w katechezie, http://www.szkolnictwo.pl.

Metody katechetyczne WSD Rzeszów 2008, http://chomikuj.pl.

Nęcka E., Twórcze rozwiązywanie problemów, Kraków 1994.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996.

Osewska E., Pluralizm metod stosowanych w katechezie, w: Dydaktyka katechezy, red. J. Stala, cz. 2, Tarnów 2004.

Śnieżyński M., Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997.

Twórcze metody pracy u uczniem, czyli słów kilka o metodzie meta planu, www.eduforum.pl.

Vademecum Katechety. Metody aktywizujące, pr. zb., pod red. Z. Barcińskiego, Kraków-Lublin 2006.

Wasiak J., P. Duksa, Metody katechetyczne, Olsztyn 1998.

Wójcik E., Metody aktywizujące stosowane w pracy grupowej w duszpasterstwie, Łódź 1987.

Zbiór metod aktywizujących zebranych i opracowanych przez katechetkę Annę Świst w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, http://www.sp.poniatowa.pl.

Pobrania

Opublikowane

2013-06-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2013. „Wybrane Metody aktywizujące W Katechezie”. Zeszyty Formacji Katechetów 50 (2):85-90. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/435.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>