Twórcy mediów a sumienie

Autor

  • Magdalena Korzekwa

Słowa kluczowe:

media, sumienie

Abstrakt

Zadaniem katolickich i wszystkich uczciwych pracowników mediów jest przywracanie mediom ich pierwotnej funkcji, jaką jest informowanie odbiorców o rzeczywistości (funkcja informacyjna) oraz promowanie postaw prospołecznych, a zwłaszcza prawdy, dobra i piękna (funkcja formacyjna). W kontekście niskiej (anty)kultury ponowoczesności i w obliczu mediów, które wyspecjalizowały się w dezinformacji oraz deformacji odbiorcy, praca w mediach stawia najwyższe wymagania osobowościowe i moralne. Odpowiedzialnymi pracownikami mediów są w stanie być tylko ci, którzy mają świadomość, że tak, jak lekarz ma leczyć a nie szkodzić, tak pracownik mediów powinien informować i formowaća nie manipulować i demoralizować. Warunkiem odpowiedzialnego wypełniania misji mediów jest nie tylko dobra wola w tym względzie. Warunkiem koniecznym jest nabycie profesjonalnych kompetencji i posiadaniespecyficznych uzdolnień,predyspozycji w tym względzie. Chodzi o to, by nie tylko mieć rację, lecz by tę rację umieć zakomunikować w sposób właściwy dla danego medium oraz w sposób uwzględniający egzystencjalną sytuację i uwarunkowania percepcyjne odbiorcy. Trzeba pamiętać o tym,że niemal zawsze konsumenci mediów są nieporównywalnie bardziej krytyczni wobec tych, którzy informują i formują niż wobec tych, którzy dezinformują i deformują. To właśnie dlatego katolicki pracownik mediów powinien być podobny do Jezusa. To znaczy, że powinien być czysty jak gołąb i roztropny jak wąż. Gdy nie będzie czysty i uczciwy we własnym życiu, wtedy będzie miał tematy tabu i będzie się bał, że ktoś wypomni mu jego własne słabości. Gdy z kolei nie będzie sprytny w dobru bardziej niż ludzie przewrotni są sprytni w złu, wtedy pozwoli się ośmieszyć, a w konsekwencji ośmieszy prawdę, zamiast ją obronić. Odpowiedzialny pracownik mediów stawia sobie najwyższe wymagania w życiu osobistym i w swojej działalności medialnej, gdyż wie, że pierwszą informacją, jaka dociera do odbiorcy, jest osoba, która przekazuje informacje: albo osoba ta promieniuje uczciwością i fascynuje dobrem, albo demoralizuje i wciąga odbiorcę w zło. W mediach nie ma miejsca na kompromisy, gdyż nie ma kompromisowej prawdy, ani kompromisowego dobra.

Pobrania

Opublikowane

2013-06-10

Jak cytować

Korzekwa, Magdalena. 2013. „Twórcy mediów a Sumienie”. Zeszyty Formacji Katechetów 50 (2):39-44. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/428.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>