Realizacja idei wolontariatu szkolnego – praktyczne wskazania

Autor

  • Michał Borda
  • Bożena Marzec

Słowa kluczowe:

Caritas, diecezja sosnowiecka, KidSpeak, wolontariat szkolny

Abstrakt

Autorzy podejmują problematykę szeroko rozumianego wolontariatu, by ukazać praktyczne formy realizacji idei bezinteresownej pomocy i służby bliźniemu w jednej ze szkół podstawowych na terenie diecezji sosnowieckiej. Powstanie artykułu wpisuje się w obchody srebrnego jubileuszu diecezji, którą bullą Totus Tuus Poloniae Populus powołał do istnienia św. Jan Paweł II. W pierwszej części został zdefiniowany wolontariat, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu szkolnego. Następnie scharakteryzowane zostały formy wolontariatu podejmowanego na terenie szkoły. Opisane zostały również działania podejmowane przez uczniów na rzecz pomocy innym. Całość artykułu kończy podsumowanie ze wskazaniem na Szkolne Koła Caritas.

Bibliografia

Borda M., Mosoń R., Wolontariat w kontekście Światowych Dni Młodzieży w doświadczeniu diecezji sosnowieckiej, [w:] Bądźcie świadkami miłosierdzia, R. Ceglarek, A. Kuliberda (red.), Częstochowa 2017.

Brągiel J., Sikora P. (red.), Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, Opole 2015.

Brągiel J., Sikora P. (red.), Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, Opole 2015.

Franciszek, Dwa warunki – pamięć i odwaga. Przemówienie podczas spotkania z wolontariuszami ŚDM w hali Tauron Areny (31.07.2016r.), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 37 (2016), nr 7-8.

Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy, Warszawa 2006.

Gabryś M., Współczesna młodzież w obliczu wolontariatu. Szansa na to, jak zmienić rzeczywistość, [w:] Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, B. Chrostowska, E. Kantowicz, C. Kurkowski (red.), Toruń 2010.

Gawroński S., Ochotnicy miłości bliźniego. Przewodnik po wolontariacie, Warszawa 1999.

Gromadowska E., Poradnik wolontariusza, [w:] http://www.dobrywolontariat.pl/ uploads/Poradni-kWolontariuszaS.pdf (dostęp: 18.07.2016).

Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu (5.12.2001r.), „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 241 (2002), nr 3.

Kiciński A., Światowe Dni Młodzieży wydarzeniem katechetycznym, [w:] W nurcie przepowiadania katechetycznego. Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w środowisku szkolnym, J. Kowalczyk (red.), Legnica 2015.

Kromolicka B., Wolontariat, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI w., t. VII, T. Pilch (red.), Warszawa 2008.

Kromolicka B., Wolontariat.

Marzec B., Rostańska E., Rzeczywistość edukacji, Dąbrowa Górnicza 2016.

Misztela M., Wolontariat w szkole. Organizacja i prowadzenie szkolnego wolontariatu, Warszawa 2012.

Naumiuk A., Edukacja i aktywizacja społeczna w organizacjach pozarządowych. Przykład ruchu United Way, Warszawa 2003.

Nowakowska-Siuta R., Szkoła, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. VI, T. Pilch (red.), Warszawa 2007.

Pietrowski D., Wolontariat w Polsce – nowe spojrzenie na pracę społeczną, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001, R. V.

Śledzianowski J., Wolontariat z pomocą rodzinie w walce z uzależnienia-mi, Kielce 2001.

Winiarski M., Szkoła środowiskowa, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. VI, T. Pilch (red.), Warszawa 2007.

Załuska M., W. Toczyński, E. Leś, J. Boczoń, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Katowice 1998.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-10

Jak cytować

Borda, Michał, i Bożena Marzec. 2017. „Realizacja Idei Wolontariatu Szkolnego – Praktyczne Wskazania”. Zeszyty Formacji Katechetów 68 (4):88-95. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/153.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna