Wolontariat charytatywny wśród młodzieży austriackiej na przykładzie Vienna Business School

Autor

  • Piotr Kubiak

Słowa kluczowe:

wolontariat, zrównoważony rozwój, ekonomia, ekologia, uczenie się przez działanie, PILGRIM

Abstrakt

W artykule pt. „Wolontariat charytatywny wśród młodzieży austriackiej na przykładzie Vienna Business School” zarysowana została tematyka wolontariatu na przykładzie kilku instytucji społecznych, ekonomicznych jak i pedagogicznych. Wolontariat charytatywny przedstawiony został dokładniej na przykładzie projektów przeprowadzanych w Vienna Business School, inicjowanych w ramach nauki religii katolickiej. Projekty w dziedzinie charytatywno-społecznej prowadzone w ramach nauki religii wykorzystują zmodyfikowane narzędzia i metody pracy projektmanagementu, zyskując przez to na profesjonalizmie. Artykuł porusza różne płaszczyzny kształcenia, wypracowane przez niemieckich pedagogów religii, pokazując je na przykładach przeprowadzanych projektów. Cieszący się dorobkiem ponad stu sześćdziesięciu projektów Amicus Award służy od czternastu lat jako platforma spotkania się środowiska szkoły ze światem biznesu, organizacji pozarządowych i religii. Daje on przy tym okazję do fachowej prezentacji i wyróżnienia konkretnych projektów uczniowskich.

Bibliografia

Berger C., Schubert K.: Projektmanagement – Mit System zum Erfolg. Wien 2002.

Bundesministerium fuer Unterricht, Kunst und Kultur, Durchfuehrungserlas zum Religions-unterricht: http://www.bmukk.gv.at/ministerium/rs/2007_05.xml [dostęp: 04.11.2016]

Hilger G., Leimgruber S., Ziebertz H.G., Religionsdidaktik, Muenchen 2010.

Kubiak P., Projekty i działania PILGRIM w procesie dydaktyczno-wychowawczym w Wiedeńskiej Szkole Biznesu, w: Bildung fuer Nachhaltige Entwicklung in der Paedago-gik der Oberstufe, red. N. Ruman. Scriptum, Pszczyna 2017, s. 48-86

Obst G., Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen im Religionsunterricht, Goettingen 2010.

Porzelt B., Grundlegung religioeses Lernen, Bad Heilbrunn 2009.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-10

Jak cytować

Kubiak, Piotr. 2017. „Wolontariat Charytatywny wśród młodzieży Austriackiej Na przykładzie Vienna Business School”. Zeszyty Formacji Katechetów 68 (4):5-13. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/143.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska