Nauczanie św. Jana Pawła II w formacji młodzieży w Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Autor

  • Paulina Skórnicka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

Jan Paweł II, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, chrześcijańska formacja młodzieży

Abstrakt

Troska Kościoła o młodzież jest szczególnym wymiarem jego duszpasterskiej działalności. Przejawia się w gotowości wysłuchania, towarzyszenia, w podejmowaniu różnych działań, mających na celu chrześcijańskie wychowanie młodego pokolenia. Jedną z takich inicjatyw było powołanie przez Konferencję Episkopatu Polski Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest to organizacja wspierająca utalentowanych młodych ludzi pochodzących z małych miejscowości lub terenów wiejskich oraz z niezamożnych rodzin. Jednym z obszarów jej działań jest integralna formacja młodzieży w duchu nauczania świętego Jana Pawła II. Organizacja poprzez różne formy przyczynia się do propagowania nauczania papieża Polaka wśród młodzieży.

Bibliografia

Bątkiewicz-Brożek J., Pomnik, który żyje. Wywiad z ks. Janem Drobem, „Gość Niedzielny” 132(2015) nr 15, s. 34-35.

Bujak A., Totus Tuus, red. J. Sosnowska, Kraków 2020.

Dziwisz S., Jan Paweł II mierzył wysoko, nie zadowalał się przeciętnością, [on--line], https://ekai.pl/kard-dziwisz-jan-pawel-ii-mierzyl-wysoko-nie-zadowalal-sieprzecietnoscia/[dostęp: 16.04.2023].

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Dzień Papieski. Idea, [on-line], https://dzielo.pl/dzien-papieski/idea/ [dostęp: 16.04.2023].

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Informacja o pracach Fundacji, w: Archiwum Fundacji, teczka 1, Sprawozdania.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Program formacyjny studentów „Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wprowadzenie, w: Archiwum Fundacji, teczka 4, Formacja studentów.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Program formacyjny studentów Fundacji, cz. 1, Pytania młodego człowieka, w: Archiwum Fundacji, teczka 4, Formacja studentów.

Glemp J., Dzień Papieski, w: Raport 2000-2010, red. M. Ziółkowski i in., Warszawa 2011, s. 7.

Jan Paweł II, Homilia do kleryków, nowicjuszy i służby liturgicznej (Częstochowa, 6 czerwca1979), w: W pielgrzymce do ojczystej ziemi. Jan Paweł II w Polsce 2 czerwca - 10 czerwca 1979, red. Z. Modzelewski i in., Paryż 1980, s. 123-125.

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. (Ełk, 8 czerwca 1999), w: VII pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny „Bóg jest miłością” (J 4,16), red. J. Górny, Olsztyn 1999, s. 79-84.

Jan Paweł II, Orędzie do Konferencji Episkopatu Polski (Warszawa, 11 czerwca 1999), w: VII pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny „Bóg jest miłością” (J 4,16), red. J. Górny, Olsztyn 1999, s. 130-136.

Jan Paweł II, Pozdrowienie po Mszy św. (Bydgoszcz, 7 czerwca 1999), w: VII pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny „Bóg jest miłością” (J 4,16), red. J. Górny, Olsztyn 1999, s. 58-59.

Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku (Gdańsk, 5 czerwca 1999), w: VII pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny „Bóg jest miłością” (J 4,16), red. J. Górny, Olsztyn 1999, s. 17-19.

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas Liturgii Słowa (Zamość, 12 czerwca 1999), w: VII pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny „Bóg jest miłością” (J 4,16), red. J. Górny, Olsztyn 1999, s. 165-166.

Kaliński J., Noniewicz Cz., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, red. A. Rutkowska, Białystok 2015.

Kowalczyk D., Geneza i rozwój Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, „Ateneum Kapłańskie” 173(2019) z. 2, s. 228-246.

Kowalczyk D., Janie Pawle II to jest twoje dzieło, [on-line], https://ekai.pl/ksdariusz-kowalczyk-janie-pawle-ii-to-jest-twoje-dzielo/ [dostęp: 15.04.2023].

Kowalczyk D., Kochani Stypendyści!, w: Niecodziennik „Jestem, pamiętam, czuwam”, red. Ł. Nycz i in., Warszawa 2021, s. 6-7.

Kwadrans ze św. Janem Pawłem II, w: Codziennik „Toruń miasto aniołów”. Obóz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (Toruń, 18-30 lipca 2019), red. B. Kisicka, Warszawa 2019, s. 87-109.

Nycz K., Słowo wstępne, „Ateneum Kapłańskie” 173(2019) z. 2, s. 212-213.

Nycz Ł., Program permanentnej formacji stypendystów – studentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” inspiracją dla katechezy akademickiej, „Ateneum Kapłańskie” 173(2019) z. 2, s. 300-309.

Nycz Ł., Q&A ze św. Janem Pawłem II – młodzi pytają papieża, [on-line], https://dzielo.pl/qa-ze-sw-janem-pawlem-ii-mlodzi-pytaja-papieza/ [dostęp:15.04.2023].

Nycz Ł., Wszechstronny rozwój, a więc przede wszystkim duchowy, w: Niecodziennik „Jestem, pamiętam, czuwam”, red. Ł. Nycz i in., Warszawa 2021, s. 8-11.

Ożóg K. S., Rzeźba jest trudna. O najciekawszych pomnikach Jana Pawła II, „Ethos” 17(2004) nr 3-4, s. 299-316.

Q&A ze św. Janem Pawłem II – młodzi pytają papieża”, Q&A ze św. Janem Pawłem II – młodzi pytają papieża, [on-line], https://sites.google.com/view/qa-ze-w-janem-pawem-ii/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0 [dostęp: 15.04.2023].

Rynio A., „W was jest nadzieja”… O wychowaniu młodzieży w posłudze duszpasterskiej Jana Pawła II, „Ethos” 27(2014) nr 1, s. 155-174.

Skórnicka P., Formacja chrześcijańska młodzieży podczas obozów wakacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, w: Edukacja religijna wobec przemian kulturowych, red. P. Mąkosa, Lublin 2019, s. 211-225.

Skórnicka P., Formacja chrześcijańska młodzieży w Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Studium katechetyczne w świetle badań stypendystów. Rozprawa doktorska napisana na seminarium z katechetyki psychologiczno-pedagogicznej

pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Pawła Mąkosy, Lublin 2022.

Statut Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Częstochowa 1999.

Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, bariery, perspektywy, Kraków 2002.

Wywiad z Ewą Mężyk, w: Archiwum własne.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-03

Jak cytować

Skórnicka, Paulina. 2023. „Nauczanie św. Jana Pawła II W Formacji młodzieży W Fundacji «Dzieło Nowego Tysiąclecia»”. Zeszyty Formacji Katechetów 89 (1):83-92. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1402.