Kwalifikacje katechetów i edukacja permanentna

Autor

  • Jerzy Andrzej Danecki

Słowa kluczowe:

wartości, edukacja, kwalifikacje, wychowanie, samowychowanie, autorytet, człowiek

Abstrakt

Zmiany kulturowe, których, czy nam się to podoba czy nie, jesteśmy świadkami mają wpływ na nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Młody człowiek coraz trudniej potrafi rozsądnie podejmować decyzje, które będą wpływać na jego przyszłość. Coraz częściej widzimy niekonsekwencje podejmowanych decyzji i brak chęci do rozwijania siebie samego. Ten brak konsekwencji i umiejętności odczytywania znaków czasu dotyka naszego życia rodzinnego, ale również pada cieniem na nasze życie zawodowe. Wielu z nas uważa że tylko w niektórych zawodach trzeba się uczyć całe życie (lekarz, prawnik, policjant). A rozwój osobisty i zawodowy jest niezbędny w życiu każdego człowieka. To samo dotyczy katechetów świeckich i duchownych, rozwój to podnoszenie kwalifikacji i zapobieganie wypaleniu zawodowemu, to zdobywanie i otwieranie się na kolejne wartości w życiu i dzielenie się nimi z katechizowanymi. Podnoszenie kwalifikacji prze edukację permanentną rozwija katechetę w jego człowieczeństwie, otwiera nie tylko na Boga, ale na cały stworzony świat. Człowiek staje się bardziej człowiekiem, jak nauczał nas św. Jan Paweł II. Katecheta musi rozwijać się w swoim człowieczeństwie, bez tego nie otworzy drzwi do człowieczeństwa osoby katechizowanej

Bibliografia

Aleksander T., Kształcenie ustawiczne, w: Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 295.

Borello L., Formacja stała, w: Słownik Katechetyczny, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2007, s. 296-270.

Ciesiółka I., Kształcenie katechetów diecezji kaliskiej do pracy w edukacji włączającej.

Studium socjologiczno-katechetyczne, Poznań 2018, s. 50-54.

Dyczewski L., Trwałość i zmienność kultury polskiej, Lublin 2002, s. 56-57.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Legrand P., Introduzione all’educacione permanente, Roma 1973.

Pedagogika pracy – kształcenie ustawiczne dorosłych, http://www.sciaga.pl/ tekst/63155--64-pedagogika_pracy_ksztalcenie, dostęp: 23.02.2023.

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/porozumienie-pomiedzy-konferencja-episkopatu-polski-oraz-ministrem-35618955, dostęp: 22.02.2032.

Rainko E., Kształcenie ustawiczne – istota i zadania, „Studia Łomżyńskie” 26 (2016), s. 135-145.

Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005, s. 356.

Wolicki M., Edukacja permanentna – potrzeba i formy, „Forum Pedagogiczne UKSW” 1 (2011), s. 11-26.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-03

Jak cytować

Danecki, Jerzy Andrzej. 2023. „Kwalifikacje katechetów I Edukacja Permanentna”. Zeszyty Formacji Katechetów 89 (1):77-83. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1401.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>