Geniusz kobiety w nauczaniu św. Jana Pawła II

Autor

  • Milena Osowska

Słowa kluczowe:

geniusz kobiety, św. Jan Paweł II

Abstrakt

Jan Paweł II podkreśla, że cechy, takie jak godność, geniusz i powołanie są tym, co wyznacza dar kobiecości. Przesłanie dotyczące godności i powołaniu kobiety papież kieruje zarówno do mężczyzn, którzy powinni uznać i szanować godność każdej kobiety, jak również do kobiet, aby świadomość własnej godności i ich podstawowego powołania wciąż się w nich odradzała. W świetle biblijnych opisów stworzenia zawartych w Księdze Rodzaju kobieta jest równa mężczyźnie co do godności. Dopiero grzech pierworodny diametralnie zmienia sytuację kobiety. Nie leży to jednak w zamiarze Boga, jest tylko tragiczną w skutkach konsekwencją sprzeciwienia się Jego woli.

Bibliografia

Białas-Zielińska K., Teologia feministyczna a „nowy” feminizm. Zarys problematyki, w: Varia Doctrinalia, red. Ł. Machaj, Wrocław 2012, s. 65-75.

Bonora A., Człowiek obrazem Boga w Starym Testamencie, „Communio” 1982, nr 2, s. 3-15.

Borkowska-Kniołek A., Apologia roli kobiety w Kościele w świetle wybranych wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia, „Studia Gdańskie” 2008, t. XXII, s. 27-41.

„Chrześcijanin w Świecie. Zeszyty ODiSS” 1980, t. 20.

Dera M., Zadania kobiety w rodzinie chrześcijańskiej według św. Jana Chryzostoma, „Polonia Sacra” 2017, t. 49, z. 21, nr 4, s. 127–148.

Filipiak M., Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu, Lublin 1979.

Jan Paweł II, A ciascuna di voi, Watykan, 29 czerwca 1995 r.

Jan Paweł II, Christifideleslaici, Watykan, 30 grudnia 1988 r.

Jan Paweł II, List (Przesłanie): „It is with genuinepleasure” do Sekretarza Generalnego IV Światowej Konferencji ONZ poświęconej kobiecie, Watykan, 26 maja 1995 r.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie, Watykan, 31 maja 2004 r.

Krause E., Współczesna kobieta w kontekście macierzyństwa i roli matki, „Wychowanie w rodzinie” 2020, t. XXII, nr 1, s. 31-56.

Kunka S., Kobieta w „Teologii ciała” Jana Pawła II, „Verbum Vitae” 2011, t. 19, s. 247-272.

Misztal H., Geniusz kobiety. Aspekt etyczno-społeczny, Częstochowa 2005.

Moir A., Jessel D. [tłum. N. Kancewicz-Hoffmann], Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, Warszawa 1993.

Olko P., Filip G., Role społeczne odgrywane przez kobietę na przykładzie wybranych czasopism kobiecych, „Studia Językoznawcze” 2016,t. 7, s. 7-24.

Papieska Rada Świeckich, Nowa ewangelizacja dla budowania społeczeństwa, „Życie Katolickie” 1988, t. 3, s. 46.

Paściak J., Kobieta w Starym Testamencie,„W Drodze” 1980, t. 8, nr 5, s. 47-55.

Rynio A., Etyczno-społeczny aspekt geniuszu kobiety w nauczaniu Jana Pawła II, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 38, nr 2, s. 53-60.

Schumacher M.M., Wprowadzenie do nowego feminizmu, w: Kobiety w Chrystusie.

W stronę nowego feminizmu, red. M.M. Schumacher [tłum. M. Romanek], Warszawa 2008, s. 21-30.

Szyran J., Szczególna rola i powołanie kobiety we współczesnych czasach, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2007, t. 16, s. 251-263.

Wawro F.W., Kobieta w parafii i w życiu społecznym według oczekiwań Kościoła, „Roczniki Nauk Społecznych” 1998, t. XXVI, nr 2, s. 95-105.

Zeno K.J., Podróż kobiety, Poznań 2007.

Żurek A., Ewa – pierwsza kobieta w świetle pism Świętego Augustyna, „Vox Patrum” 2016, t. 66, nr 36, s. 139-153.

Życiński J., „Słowo przemieniające kulturę”. List Metropolity Lubelskiego na I niedzielę Wielkiego Postu, Lublin, 1 marca 2009 r.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-03

Jak cytować

Osowska, Milena. 2023. „Geniusz Kobiety W Nauczaniu św. Jana Pawła II”. Zeszyty Formacji Katechetów 89 (1):50-60. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1399.