Rola wzoru osobowego w katechezie szkolnej

Autor

  • Grażyna Sosnowska

Słowa kluczowe:

wzór osobowy, autorytet, wzorybezosobowe, wychowanie chrześcijańskie, Abraham, Wenanty Katarzyniec

Abstrakt

Człowiek dwudziestego pierwszego wieku doświadcza swoistego rozdarcia, pewnej silnej dysharmonii: z jednej strony nie uświadamia sobie żadnej potrzeby autorytetów, potrzeby zasięgania opinii z zewnątrz, z drugiej strony ma głęboko zakorzenioną, zwykle nieuświadomioną, potrzebę mocnego solidnego fundamentu, na którym mógłby się oprzeć, dokonując życiowych wyborów. Kościół, rozumiejąc tę kondycję człowieka zranionego przez grzech pierworodny, pochyla się nad nim z troską i od początku dostarcza wzorów osobowych, pomocnych człowiekowi zmierzającemu do świętości. Katecheza właściwie pojęta i dobrze przeprowadzona powinna kształtować u katechizowanych odpowiednie postawy religijne i moralne. Niezwykłą rolę w przepowiadaniu katechetycznym mają do odegrania wzory osobowe, a zwłaszcza wzory biblijne i hagiograficzne. Wśród wszystkich powołanych do świętości jest dość duża rzesza takich uczniów Chrystusa – ludzi różnych miejsc, stanów i epok, których Kościół oficjalnie zaliczył do grona sług Bożych, błogosławionych i świętych. O tym, że wspólnota wierzących żyje, świadczy właśnie przykład osób, których świętość jest wciąż żywa w Kościele. Tacy ludzie pozostawili osobisty przykład żywej relacji z Bogiem i autentyczne doświadczenie przeżywania wiary. Głównym celem ludzkiego życia jest szukanie Boga, pragnienie Boga i tęsknota za Nim. To wypływa z samej natury człowieka. Na tej drodze poszukiwania Pana Boga niezmiennie potrzebujemy drogowskazów, wzorców osobowych, zarówno tych bardziej znanych, jak Abraham, jak i tych, mniej znanych, jak Sługa Boży Wenanty Katarzyniec.

Bibliografia

Chrostowski W., Abraham – „ojciec wierzących”, „Przegląd Powszechny” 1985, t. 246, z. 102, nr 2, s. 169-180.

Chwaszcz J., Szkodliwe mass media, „Wychowawca” 2006, t. 165, z. 14, nr 9, s. 19-20.

Czajka T., Świętość w zasięgu ręki, „Rycerz Niepokalanej” 2004, nr 3, s. 98-99.

Doktorzy honoris causa, https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/nagrody-i-wyroznienia/dhc, data dostępu: 01.09.2022.

Gowin J., Globalizacja, „Znak” 2003, t. 575, z. 55, nr 4, s. 8-11.

Greniuk F., Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości, Lublin 1993.

Izdebska J., Młodzież – media elektroniczne. Nowa przestrzeń edukacyjna, „Edukacja medialna” 2003, t. 27, z. 8, nr 1, s. 21-22.

Jan Paweł II, „Maryja w duchowości Kościoła”. Katecheza wygłoszona w czasie audiencji generalnej, Watykan, 15 listopada 1995 r.

Jan Paweł II, „Maryja – «Nowa Ewa»”. Katecheza wygłoszona w czasie audiencji generalnej, Watykan, 18 września 1996 r.

Jasiński A.S., Prorok ze Lwowa, Kraków 2020.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kosmana I., Rola wzoru osobowego w kształtowaniu chrześcijańskiego życia. Studium z homiletyki na przykładzie św. Maksymiliana Kolbego, Niepokalanów 2013.

Nagórny J., Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza, Lublin 1989.

Lemański J., Dlaczego Abraham uwierzył Bogu (Rdz 15,6)?. „Verbum Vitae” 2004, nr 5, s. 34.

Paweł VI, Signum Magnum, Watykan, 13 maja 1967 r.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2009.

Pyzek T., W kierunku świata lepszego dla wszystkich, „Homo Dei” 2003, t. 226, z. 73, nr 1, s. 24.

Ratzinger J., Maryja Matką Kościoła, „Communio” 1989, t. 9, nr 1, s. 128-129.

Romaniuk K., Biblijne wzorce świętości, Kraków 1996.

Słotwińska H., Wychowawcza wartość wzorów osobowych, Lublin 2008.

Scott H., Ilustrowany świat Biblii. Przewodnik po Starym i Nowym Testamencie, Warszawa 2020.

Sosnowska G., Wzór osobowy w katechezie na przykładzie sługi Bożego Wenantego Katarzyńca i wybranej literatury, Warszawa 2023, s. 11.

Tokarski S., Globalizacja, tożsamość a dialog międzykulturowy, w: Globalizacja a tożsamość, red. J. Zdanowski, Warszawa 2003, s. 292-303.

Ukryty kwiat, „Rycerz Niepokalanej” 1933, nr 3, s. 82-83.

Walczak J., Wartość wychowawcza wzorów osobowych Starego Testamentu, „Katecheta” 1961, t. 6, nr 1, s. 49;

Zadykowicz T., Rola wzorów osobowych w kształtowaniu chrześcijańskich postaw moralnych, „Studia Teologiczne” 2001, nr 19, s. 109-124.

Święta Matka Teresa z Kalkuty, https://www.marypages.com/%C5%9Bwi-%C4%99ty-matka-teresa-z-kalkuty-pl.html, data dostępu: 01.09.2022.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-03

Jak cytować

Sosnowska, Grażyna. 2023. „Rola Wzoru Osobowego W Katechezie Szkolnej”. Zeszyty Formacji Katechetów 89 (1):22-36. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1396.