Młodzi a wspólnota Kościoła

Autor

Słowa kluczowe:

Kościół, młodzież, ewangelizacja, wychowanie katolickie

Abstrakt

Ważnym zadaniem rodziców, kapłanów, katechetów oraz innych wychowawców chrześcijańskich jest pomaganie dzieciom i młodzieży, żeby odkrywali Boga, który w Chrystusie do końca objawił siebie i swoją miłość do ludzi i żeby budowali coraz bardziej dojrzałą oraz pogłębioną przyjaźń z Bogiem. Wcielony Syn Boży ustanowił Kościół, gdyż pragnie, żeby Jego wyznawcy tworzyli wspólnotę, bo we wspólnocie łatwiej jest wyznawać wiarę oraz kierować się Dekalogiem i przykazaniami miłości. Warunkiem wprowadzania młodych ludzi do wspólnoty Kościoła jest wiarygodność oraz świadectwo życia zgodnego z Ewangelią tych, którzy młodym ludziom opowiadają o Bogu i Jego miłości. Dorośli chrześcijanie powinni w taki sposób odnosić się do wychowankom, żeby młodzi czuli się w Kościele jak w domu, w którym są rozumiani, wspierani, chronieni i kochani przez Boga i tych są Jego świadkami.

Bibliografia

Dziewiecki M., Młodzi pytają o Boga, człowieka i chrześcijaństwo, Salwator, Kraków 2008.

Szymczak W., Adamczyk T., Młodzież w kontekstach współczesnych, Lublin 2022.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-03

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2023. „Młodzi a wspólnota Kościoła”. Zeszyty Formacji Katechetów 89 (1):14-22. https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1395.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>